<tt id="ss74q"><address id="ss74q"></address></tt>
  <b id="ss74q"></b>

  <u id="ss74q"><address id="ss74q"></address></u>
   1. <kbd id="ss74q"></kbd>
   2. <ol id="ss74q"></ol>
   3. <u id="ss74q"><legend id="ss74q"><b id="ss74q"></b></legend></u>
    <b id="ss74q"></b>
    股票代碼:
    A股000055
    B股200055
    投資者關系
    請選擇年份
    財務信息
    主要會計數據及財務指標(截至2022年12月31日)
    指標項目 2022年 2021年 2022年比上年增減情況 2020年
    營業收入(元) 3,846,975,948.44 3,557,724,397.54 8.13% 3,000,191,773.63
    歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) 282,933,854.32 222,168,142.53 27.35% 389,344,290.74
    歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) 270,965,220.96 167,650,395.54 61.63% 376,968,729.62
    經營活動產生的現金流量凈額(元) 221,211,632.30 -63,425,296.29 448.78% 554,967,948.96
    基本每股收益(元/股) 0.26 0.21 23.81% 0.35
    稀釋每股收益(元/股) 0.26 0.21 23.81% 0.35
    加權平均凈資產收益率 5.03% 4.09% 0.94% 7.37%

    指標項目 2022年末 2021年末 2022年末比上年末增減情況 2020年末
    總資產(元) 12,745,185,294.02 12,261,338,518.66 3.95% 11,891,623,391.03
    歸屬于上市公司股東的凈資產(元) 5,749,940,874.92 5,524,039,886.94 4.09% 5,392,694,939.64